ZSTiO w Iłowie-Osadzie

ZSTiO w Iłowie-Osadzie

Nasza szkoła zlokalizowana jest w pięknym krajobrazowo miejscu, blisko lasów bogatych w różne gatunki flory i fauny. Włączona w system powiązań przyrodniczych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym. Północnozachodni skraj stanowi korytarz ekologiczny oznaczeniu krajowym związany z rzeką Wkrą, wykreowany w krajowej sieci ekologicznej Econet-Polska. Cała Gmina Iłowo- Osada, tak jak niemal całe województwo warmińsko-mazurskie znajduje się w granicach obszaru funkcjonalnego Zielonych Płuc Polski. Podziwiamy m.in. rezerwat fitocenotyczny „Góra Dębowa”czy „Świńskie Bagno”.

Budowanie więzi z przyrodą, kreowanie właściwych postaw w zakresie ochrony środowiska, jest bardzo bliskie naszym uczniom, a zwłaszcza młodzieży Technikum Leśnego. Z racji bliskiego sąsiedztwa z Nadleśnictwem Dwukoły wspólnie podejmujemy wiele działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Propagujemy akcje sprzątania czy sadzenia lasu, podejmujemy szereg działań w ramach Patrolu Ekologicznego jako straż leśna, obserwujemy, fotografujemy przyrodę oraz dbamy o otaczające nas piękno. Organizujemy dla władz, społeczności szkolnej i lokalnych mieszkańców wiele uroczystości, spotkań, zajęć o charakterze przyrodniczym. Są to np: Hubertus, Sejmik ekologiczny, wernisaż „Las w sztuce”, wyjazdowe zajęcia do szkół podstawowych o charakterze ekologicznym, kiermasze, pikniki, lekcje prowadzone w utworzonej przez naszych młodych leśników Izbie Przyrodniczo- Leśnej, gry, konkursy o charakterze ekologicznym.

Udział w projekcie Ekobohaterów uczniów: Julia Zumkowska, Roksana Szklarska, Aleksandra Nowacka, Izabela Wiśniewska, Jakub Sierociński, Mateusz Trybel, Kacper Grzymkowski, Jakub Ordyszewski, Karol Dabrowski stawia kolejne wyzwania do kreowania i promowania zachowań i postaw prośrodowiskowych. Na pytanie: Dlaczego warto brać udział w projektach proekologicznych nasi uczestnicy odpowiadają:

“ Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas”.
“ Chcemy kształtować przyjazny stosunek do przyrody i uwrażliwiać na konieczność jej ochrony”.
“Dzięki podejmowanym działaniom poznajemy piękno przyrody i rozwijamy wśród młodzieży zainteresowania przyrodnicze”.
“ Kształtujemy postawy odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska. Nasza Planeta nie jest naszą własnością- pożyczamy ją od naszych dzieci, wnuków. Zadajmy sobie pytanie: W jakim stanie ją oddamy?”
“Uczymy się szacunku dla życia i zdrowia, ponieważ każdy człowiek chce aby otaczała go czysta, nieskażona natura”.
“Wszystkie małe rzeczy zaczynają się w klasie, następnie obejmują szkołę i ostatecznie jako duże przedsięwzięcie sprzyja to pozytywnym zmianom w całej społeczności lokalnej”.
Jeśli oczekujemy od społeczeństwa zachowań prośrodowiskowych, musimy już od najmłodszych lat stwarzać warunki dla wykształcenia postaw i umiejętności bezkonfliktowego współżycia z przyrodą. „Nasi Ekobohaterzy uważają, że samodzielnie można zmienić niewiele, ale po połączeniu sił można spowodować, że jutro stanie sie lepsze.
Sentencja ekologiczna, która motywuje ich do działania to:
Ziemia nie należy do człowieka, człowiek należy do Ziemi. Cokolwiek przydarzy się Ziemi, przydarzy się człowiekowi. Człowiek nie utkał pajęczyny życia – jest on niteczką w tej pajęczynie. Jeżeli niszczy więc pajęczynę, niszczy samego siebie.” – Wódz Seattle

KIEROWNIK PROJEKTU:

Anna Borgulat

Tel.: 32-259-2697

[email protected]

 

ADRES:

40-166 Katowice

Plac Gwarków 1

gig.eu

 

ZNAJDŹ NAS:

Skip to content