EKOBOHATERZY

FotoEkoBlog

Czym jest FotoEkoBlog i jak wygrać nagrody?

 

W ramach działań poza konkursem głównym możliwy jest udział w realizowanym na platformie Facebooka konkursie fotoblogów. Konkurs na najlepszego fotobloga rozpoczyna się wraz z deklaracją szkoły o przystąpieniu do udziału w projekcie. W tym momencie każdy z uczniów może założyć i rozwijać fotobloga niezależnie od tego czy szkoła zgłosi zespół do udziału w konkursie głównym na „Ekobohatera”. Każda szkoła, która zgłosi się do udziału w konkursie otrzyma „Zaświadczenie o udziale ogólnopolskim projekcie współfinansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”.

Czym jest FotoEkoBlog i jak wygrać nagrody?

Fotoblogi muszą być realizowane w tematyce obejmującej projekt czyli:

ochrona atmosfery i klimatu,

ochrona wód i gospodarka wodna,

gospodarki odpadami,

gospodarka współdzielona i niskoemisyjna.

Fotoblogi będą poddane ocenie zarówno przez uczniów szkół jak i obserwatorów z zewnątrz, natomiast finalna ocena zostanie przyznana przez organizatorów konkursu i powołane w jego ramach jury składające się z ekspertów (Eksperci zostaną wyłonieni pośród zespołu lidera projektu). Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na Minigali, na której nastąpi wręczenie nagród.

KIEROWNIK PROJEKTU:

Anna Borgulat

Tel.: 32-259-2697

[email protected]

 

ADRES:

40-166 Katowice

Plac Gwarków 1

gig.eu

 

ZNAJDŹ NAS:

Skip to content