Regulamin konkursu „FotoEkoBlog”

Częste pytania (FAQ)

W jakim terminie odbywa się konkurs „Ekobohaterzy” a w jakim „FotoEkoBlog”?

Zarówno konkurs „Ekobohaterzy” jak i „FotoEkoBlog” odbywają się w tym samym czasie. Rozpoczynają się we wrześniu 2020 roku a kończą w czerwcu 2021 roku. Zwycięzcy zostaną zaproszeni na Minigalę we wrześniu 2021 roku.

Czy szkoła biorąc udział w konkursie Ekobohaterzy jednocześnie zobowiązuje się do udziału w konkursie FotoEkoBlog?

Nie. Każda ze szkół biorących udział w projekcie może zdecydować się na jeden konkurs. Jeśli tylko będzie miała na to ochotę, może wziąć udział w obydwu konkursach. Przedsięwzięcia są niezależne.

Do jakich działań zobowiązuje się szkoła przystępując do konkursu?

Szkoła staje się uczestnikiem konkursu w chwili przesłania do Organizatora zgłoszenia udziału w konkursie oraz po złożeniu wszystkich określonych odrębnym pismem oświadczeń, które są związane z RODO lub udostępnianiem materiałów edukacyjnych uczniom. Szkoła zobowiązuje się wytypować i podać skład 9-osobowego zespołu szkolnego biorącego bezpośredni udział w konkursie wraz z danymi kontaktowymi opiekuna zespołu. Każdy zespół szkolny przystępujący do konkursu „Ekobohaterzy” musi natomiast założyć stronę na Facebooku i Instagramie. Wszystkie informacje znajdują się w regulaminach konkursów.

Czy udział w projekcie jest bezpłatny?

Tak, udział w projekcie jest bezpłatny.

Czy zespół szkolny musi wykazywać się określonymi umiejętnościami?

W skład zespołu powinny wchodzić: 3 osoby o zamiłowaniach edukacyjno-naukowych, 3 – o zainteresowaniach informatycznych lub dziennikarskich oraz 3 - o zamiłowaniu artystycznym.

Kto może być opiekunem zespołu szkolnego?

Opiekunem zespołu szkolnego musi być pracownik danej szkoły. Może to być np. nauczyciel biologii/chemii/geografii lub dyrektor.

Co w przypadku, gdy szkoła zgłosi chęć udziału w konkursie a potem z różnych przyczyn będzie chciała/będzie zmuszona zrezygnować z uczestnictwa?

W przypadkach uzasadnionych, za zgodą Organizatora, szkoła może odstąpić od uczestnictwa w konkursie.

Czy uczestnictwo w konkursie wymaga wyspecjalizowanego sprzętu komputerowego itp.?

Nie. Do udziału w projekcie wymagane jest jedynie zapewnienie uczniom dostępu do Internetu.

Kto otrzyma nagrody w konkursie?

Każdy… szkoła, opiekun i uczniowie wchodzący w skład zespołów szkolnych. Nagrody przewidziano na każdym etapie a wśród nich planowane są takie nagrody jak: laptopy, aparaty fotograficzne, doposażenie pracowni biologicznej, tablice interaktywne. Ponadto każda szkoła uczestnicząca w przedsięwzięciu otrzyma zaświadczenie o udziale w konkursie ogólnopolskim.

Czy forma działań w ramach konkursu będzie dostosowana tak ,aby zapewnić bezpieczeństwo w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce?

Tak, wszystkie zadania konkursowe będą na bieżąco dostosowywane do aktualnej sytuacji epidemicznej. Szczegóły znajdą Państwo w regulaminie konkursu.

Chciałbym jeszcze o coś zapytać...

Zachęcamy do kontaktu z kierownikiem projektu, dane korespondencyjne znajdą Państwo w stopce.

KIEROWNIK PROJEKTU:

Anna Borgulat

Tel.: 32-259-2697

[email protected]

 

ADRES:

40-166 Katowice

Plac Gwarków 1

gig.eu

 

ZNAJDŹ NAS:

Skip to content